Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai vykdomi vadovaujantis:

  • statybos projektu,
  • rekonstravimo projektu,
  • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
  • kapitalinio remonto projektu,
  • griovimo projektu,
  • griovimo aprašu.

išskyrus atvejus:  

kai ūkio būdu statomi ne didesni kaip 300m² bendrojo ploto nesublokuoti vieno buto gyvenamieji namai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, nesudėtingieji statiniai.