–  Pastatų energinis sertifikatas reikalingas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų.

–  Pastato sertifikatas būtinas ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;

–  Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas ne senesnis kaip 10 metų pastato energetinis sertifikatas.

  A klasės energinio naudingumo skaičiavimai

– Atliekame  A, A+, A++ pastatų energinio naudingumo klasės skaičiavimus ir modeliavimą projektuojamiems įvairios paskirties pastatų projektams, pagal STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

–  Nuo 2017-01-01 dienos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ II skyriaus 5.3.15. – 5.3.23. punktus, projekto bendroje dalyje reikia pateikti energinio naudingumo klasės aprašymą.

–  Energinio naudingumo klasės modeliavimą ir optimizavimą atliekame  NRG-3 programa.

–  Atliekame ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimus.