Kreipkitės į mus jei Jums reikia apskaičiuoti ar pagrįsti statybos kainą, sudaryti sąmatinius dokumentus vykdant individualaus namo ar kitos paskirties objektų statybą, įgyvendinant Europos Sąjungos remiamus projektus – tai atliksime greitai ir kokybiškai.

– Sąmatų skaičiavimus atlieka patyrę atestuoti sąmatininkai (ekspertai);

– Statybos kainos apskaičiavimus atliekame pagal Jūsų poreikius: atliekami detalūs skaičiavimai projekto duomenų pagrindu, arba sustambinti pagal orientacinius pradinius duomenis;

– Skaičiavimai atliekami kompiuterine programoma, todėl Jūsų pageidavimai gali būti modeliuojami ir  formuojamos alternatyvios sąmatos;

–  Konsultuojame sprendžiant  atsiskaitymo už statybos darbus klausimus, taip pat rengiant sutarties dokumentus bei ruošiant reikalavimus konkursams;

–  Tikriname ir ekspertuojame sąmatas, atliekame faktines-finansines darbų ekspertizes.